ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการตอบปัญหาธรรมะ ?ทางก้าวหน้า? ครั้งที่ 33

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ  การตอบปัญหาธรรมะ  “ทางก้าวหน้า”  ดังนี้   ครูค
วันที่ : 21-05-2015
...อ่านต่อ...

ทุนโรงเรียน Pasch - Schulen

จากการคัดเลือกนักเรียนทุน  100 % ทั่วประเทศไทยของโรงเรี
วันที่ : 21-05-2015
...อ่านต่อ...

นักเรียนคนเก่ง

วันที่  20  ก.พ. 2558    ด.ช. ศุภวิชญ์ ประดิษฐ์กุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพียงคนเดียวของจัง
วันที่ : 21-05-2015
...อ่านต่อ...

ทัศนศึกษาอนุบาล

วันที่  13  ก.พ. 2558   เด็กๆ  ชั้นอนุบาล  ได้เพิ่มพูนความรู้และรับประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ท
วันที่ : 21-05-2015
...อ่านต่อ...

ครูดีเด่น

วันที่  10  ก.พ. 2558  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ไพรวัลย์  แสงแก้ว   และครูอมรา  มหามิตร  <
วันที่ : 21-05-2015
...อ่านต่อ...

ทัศนศึกษา ป.ต้น

วันที่ 30  ม.ค. 2558   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 3  ได้เรียนรู้วิธีการทำกระดาษสา และผลิตภัณฑ์จากกระด
วันที่ : 14-05-2015
...อ่านต่อ...

กีฬาอนุบาลโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่  25  ม.ค. 2558   ตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล ได้เข้ากิจกรรมกีฬาอนุบาลโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  เ
วันที่ : 14-05-2015
...อ่านต่อ...

ทัศนศึกษามัธยม

วันที่  23  ม.ค. 2558   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้ไปศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกวันที่ : 14-05-2015
...อ่านต่อ...

วันวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

วันที่  20  ม.ค. 2558   จากการแข่งขันงานวันวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ณ  โรงเรียนมงฟอร์ตว
วันที่ : 14-05-2015
...อ่านต่อ...

กิจกรรม International Day

วันที่  15  ม.ค. 2558   กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ  ได้จัดกิจกรรม  Internation
วันที่ : 14-05-2015
...อ่านต่อ...

กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง

วันที่  14  ม.ค. 2558   กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง   เป็นกิจกรรมน่ารักๆ  ที่ส่งเสริมให้เด็กๆ
วันที่ : 14-05-2015
...อ่านต่อ...

วันครู

วันที่ 16  ม.ค. 2558   คณะครูโรงเรียนพิงครัตน์ ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์&
วันที่ : 14-05-2015
...อ่านต่อ...

กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

วันที่  9  ม.ค. 2558  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
วันที่ : 14-05-2015
...อ่านต่อ...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่  9  ม.ค. 2558  คณะครูโรงเรียนพิงครัตน์   ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นอนา
วันที่ : 14-05-2015
...อ่านต่อ...

แข่งขันกีฬาหมากรุก

ด.ช.  จิรัฏฐ์ ยอดยิ่ง  ชั้นอนุบาลปีที่  3  ...อ่านต่อ...

แข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยล์สวิทยาลัย

การแข่งขันทักษะวิชาการ  ณ  โรงเรียนปรินส์รอยแยล์สวิทยาลัย...อ่านต่อ...

กิจกรรมทัศนศึกษา ป.ปลาย

วันที่ 12 ธ.ค. 2557  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆ  ของพระบาทสมเด็จพ
วันที่ : 14-05-2015
...อ่านต่อ...

กิจกรรมยุวพุทธสัญจร

วันที่ 10 ธ.ค. 2557   ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ร่วมกิจกรรมยุวพุ
วันที่ : 14-05-2015
...อ่านต่อ...

กิจกรรมวันพ่อ

วันที่ 4 ธ.ค. 2557   ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ   พ่อหลวงผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทั้งแผ
วันที่ : 14-05-2015
...อ่านต่อ...

งานกีฬาสีโรงเรียนพิงครัตน์

วันที่ 17 – 29  พ.ย. 2557   กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ&#
วันที่ : 14-05-2015
...อ่านต่อ...

โครงการหนูน้อยมารยาทงาม

วันที่ 25 พ.ย. 2557    นักเรียนระดับชั้นอนุบาลร่วมเรียนรู้กับกิจกรรมเรื่อง  มารยาทการรับประทานอาหาร  วันที่ : 14-05-2015
...อ่านต่อ...

กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยลอยกระทงยี่เป็ง

วันที่  5 พ.ย. 2557   คณะครูและนักเรียนได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง  ได้มีการประดิษฐ์กระทงจ
วันที่ : 14-05-2015
...อ่านต่อ...

แข่งขันหมากล้อม Chiangmai Open

วันที่  1พ.ย. 2557   ด.ช. ธันยพัฒน์   นวลคำ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ
วันที่ : 14-05-2015
...อ่านต่อ...

โครงการบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น

วันที่  29  ต.ค. 2557   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – มัธยมศึกษาปีที่  6  เข้ารับการอบ
วันที่ : 14-05-2015
...อ่านต่อ...

งานบุญกฐินล้านนาและงานประเพณียี่เป็งสันทรายถวายพุทธบูชา

วันที่ 25  ต.ค. 2557   โรงเรียนพิงครัตน์  พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน      
วันที่ : 14-05-2015
...อ่านต่อ...

การอบรมตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครู

วันที่? 6? ต.ค. 2557 ?????ผู้บริหาร? ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนพิงครัตน์? ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง? ?ใจนักสร้างบารมีในโครงก
วันที่ : 14-05-2015
...อ่านต่อ...

จำนวนทั้งสิ้น : 356 รายการ : 12 หน้าที่ : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12