โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
No Image
เรื่อง : แข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยล์สวิทยาลัย
วันที่ประกาศ : 14-05-2015

การแข่งขันทักษะวิชาการ  ณ  โรงเรียนปรินส์รอยแยล์สวิทยาลัยวันที่ 12 ธ.ค. 2557   

การแข่งขัน  Speech  contest  ภาษาอังกฤษ

น.ส.ครองขวัญ   เจียรวัฒนกนก       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6     รางวัลชนะเลิศ 

ด.ญ.ณิชาภา   เชยชมศรี               ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   รองชนะเลิศอันดับ  2 

 

การแข่งขันภาษาเยอรมัน

วาดภาพตามคำบอก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  

น.ส.ภิญญาพัชญ์   ยุ้งแก้ว  , น.ส.มานิตา   ชลายน และ น.ส.กุลรัศมิ์   มีเขียว    ได้รับรางวัลชนะเลิศ

เขียนคำศัพท์ตามคำบอก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

น.ส.ชัญญา   นุ่นงาม  และ  น.ส. หงา  หยิ่น  ฉั่น   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin