โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
No Image
เรื่อง : กิจกรรมยุวพุทธสัญจร
วันที่ประกาศ : 14-05-2015

วันที่ 10 ธ.ค. 2557   ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ร่วมกิจกรรมยุวพุทธสัญจร     ณ  วัดป่าเจริญธรรม  และ ร่วมศึกษาเรียนรู้ความเป็นมาเป็นไปของธรรมชาติ   ณ  “าช่อ”  ภายในอุทยานแห่งชาติแม่วาง   เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรม  สถานที่สำคัญทางศาสนา  และสัมผัสเส้นทางศึกษาธรรมชาติ  ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะเสริมสร้างความสามัคคี


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin