โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การอบรมตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครู
วันที่ประกาศ : 14-05-2015

วันที่? 6? ต.ค. 2557 ?????ผู้บริหาร? ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนพิงครัตน์? ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง? ?ใจนักสร้างบารมีในโครงการโรงเรียนแสงสว่าง?? เพื่อนำความรู้ที่ได้รับนำไปพัฒนาตนเอง? ครอบครัว และในสถานศึกษาต่อไป? โดยได้รับเมตตาธรรมจากพระกิตติมศักดิ์? ถิรวชิโร? นอกจากนี้ยังได้รับโอกาสอันดีจาก คุณเสาวลพ? ทวีศิลป? ( ที่ปรึกษาโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกและโครงการบ้านแสงสว่างครอบครัวอบอุ่น )? และอุบาสิกาศุภาภรณ์? ศรีภาพงษ์? มาร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้อีกด้วย


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin