โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
No Image
เรื่อง : กิจกรรม International Day
วันที่ประกาศ : 14-05-2015

วันที่  15  ม.ค. 2558   กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ  ได้จัดกิจกรรม  International  Day    ด้วยสังคมโลกในยุคไร้พรมแดนส่งผลให้ผู้คนในประเทศต่าง ๆ ต้องติดต่อสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่คนยุคนี้จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะภาษาต่างประเทศ ที่มิใช่เพียงแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาษาต่างประเทศอื่นที่จำเป็นด้วย เพื่อให้คนไทยสามารถใช้ทักษะภาษาต่างประเทศในการติดต่อการค้า การลงทุน การต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin