ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ค่ายเยอรมัน จ.ราชบุรี

    วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน ณ จังหวัดราชบุรี ตัวแทนนักเรียนได้ทำกิจกรรมที
    ...อ่านต่อ...

...อ่านข่าวทั้งหมด

 ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

pingkarattana-ผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต

อ.สายพิณ สุคันธา

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

pingkarattana-ผู้อำนวยการโรงเรียน

อ.ไพรวัลย์ แสงแก้ว


...แสดงทั้งหมด...