ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กีฬาเทควันโด

    กิจกรรมการเรียนการสอนอีกหนึ่งรายวิชา ที่นอกเหนือจากการฝึกป้องกันตัวแล้ว  ยังส่งเสริมให้เด็กๆ   กล้าแสดงออก  มีความมั่นใจ และสนุ
    ...อ่านต่อ...

...อ่านข่าวทั้งหมด
pingkarattana-ผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต

อ.สายพิณ สุคันธา
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

pingkarattana-ผู้อำนวยการโรงเรียน

อ.ไพรวัลย์ แสงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน


...แสดงทั้งหมด...