ข่าวประชาสัมพันธ์

Merry Christmas & Happy New Year

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม Merry Christmas ขึ้น 1234

...อ่านต่อ...

การเรียนรู้นอกห้องเรียน

วันที่ 16 ธ.ค. 65 โรงเรียนพิงครัตน์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ที่จริงใจ
วันที่ : 05-01-2023
...อ่านต่อ...

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี 2565
วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ตัวแทนทีมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิงครัตน์ เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี 2565 ชิงถ้ว
วันที่ : 05-01-2023
...อ่านต่อ...
ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ? 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ ? เนตรนารี เพื่อฝึกกระบวนการคิด การปฏิบัติ
วันที่ : 05-01-2023
...อ่านต่อ...
วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนผู้ปกครอ
วันที่ : 05-01-2023
...อ่านต่อ...
World-Peace Ethics Contest
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพิงครัตน์ ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน ได้มีโอกาสศึกษาคุณธรรมและศีลธรรมขั้นพื้นฐานอันเป
วันที่ : 05-01-2023
...อ่านต่อ...
กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยลอยกระทงยี่เป็ง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพิงครัตน์ได้จัด ?กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยลอยกระทงยี่เป็ง ? โดยให้นักเรียนร่วมกันประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติที่ย่อย
วันที่ : 05-01-2023
...อ่านต่อ...
กฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star
โครงการกฐินสัมฤทธิ์ เป็นภารกิจสำคัญในการทำหน้าที่เป็นต้นบุญต้นแบบในการทำความดีของเหล่าเด็กดี V-Star โรงเรียนพิงครัตน์ จึงนับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร
วันที่ : 05-01-2023
...อ่านต่อ...
วันฮาโลวีน (Halloween)
วันฮาโลวีน (Halloween) คือ เทศกาลเฉลิมฉลองประจำปีในวัฒนธรรมของตะวันตก โดยจะจัดขึ้นก่อนถึงวันสมโภชนักบุญทางศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก แต่ในปัจจุบันฮาโลว
วันที่ : 05-01-2023
...อ่านต่อ...
เจ้าภาพทอดกฐินสัมฤทธิ์
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เด็กดี V-Star นักเรียน โรงเรียนพิงครัตน์ ได้บอกบุญเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ณ ย่านชุมชนสันป่าข่อย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดก
วันที่ : 05-01-2023
...อ่านต่อ...
ค่าย English Camp
โรงเรียนพิงครัตน์ไม่ได้มีแค่เรียนรู้ภายในห้องเรียนเท่านั้น แต่เด็กๆ ยังได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ มากมายที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ และ
วันที่ : 05-01-2023
...อ่านต่อ...
กฐินล้านนาสามัคคี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ ได้เข้าร่วมงานบุญพิธีทอดกฐินล้านนาสามัคคี ณ ธุ
วันที่ : 17-10-2022
...อ่านต่อ...
นักเรียนแลกเปลี่ยนไทย-เยอรมัน
วันที่ 8 ตุลาคม 2565 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนพิงครัตน์เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-เยอรมันที่ Rudolf Steiner School, Grobenzell, G
วันที่ : 14-10-2022
...อ่านต่อ...
แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ
วันที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวจินต์จุฑา สมหวังประเสริฐ ศิษย์เก่าพิงครัตน์ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท Climate ? Adapted Construction and Ope
วันที่ : 14-10-2022
...อ่านต่อ...
เรียนรู้นอกห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา
วันที่ 15 กันยายน 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ไปเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ( สถานีพลังงานแสงอาทิตย์สันกำแพง ) อ. แม่ออน จ.เชียงใหม่ แ
วันที่ : 14-10-2022
...อ่านต่อ...
ห้องน้ำใสใจสะอาด
นักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์จะถูกปลูกฝังให้ดูแลและช่วยกันรักษาความสะอาดเป็นนิสัยอยู่เสมอ ตามหลักความดีสากล 5 ประการ การทำความสะอาดห้องน้ำเป็นอีกหนึ่
วันที่ : 14-10-2022
...อ่านต่อ...
เรียนรู้นอกห้องเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนพิงครัตน์ร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท
วันที่ : 14-10-2022
...อ่านต่อ...
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ด้วยวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนพิงครัตน์ จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาส
วันที่ : 14-10-2022
...อ่านต่อ...
แนะแนวการศึกษา
ขอขอบพระคุณพี่จือ ( คุณณัฎฐา สุนทรวิเนตร์ ศิษย์เก่าพิงครัตน์ ) ผู้ก่อตั้งบริษัทออกแบบตกแต่งภายใน Double V Space โดยมีผลงานชนะเลิศจากการประกวดการ
วันที่ : 14-10-2022
...อ่านต่อ...
เรียนรู้นอกห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล
ด้วยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี ได้จัดกิจกรรม ?ไดโนแรปเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา? ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิ
วันที่ : 14-10-2022
...อ่านต่อ...
เดินรณรงค์ต่อต้านกัญชาและยาเสพติด
เช้าวันที่ 22 สิงหาคม 2565 คณะครู นักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ เข้าร่วมกิจกรรมโทษของยาเสพติด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจ รวมถึงส่งผลเสียต่อสุ
วันที่ : 14-10-2022
...อ่านต่อ...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหาม
วันที่ : 14-10-2022
...อ่านต่อ...
วันสมาธิโลก
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 พระอาจารย์มีลาภ อฺคคลาโภ จากธุดงคสถานล้านนาได้มาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ทางโรงเรียนพิงครัตน์ที่ได้ ?ร่วมสร้างสถิติ ศู
วันที่ : 14-10-2022
...อ่านต่อ...
แนะแนวการศึกษาจากพี่ๆ ศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 แนะแนวการศึกษาจากพี่ๆ ศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเลือกคณะที่ใช่ มหาล
วันที่ : 14-10-2022
...อ่านต่อ...
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี
วันที่ 12 ก.ค. 65 ทางรร.ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลแมคคอร์มิคได้ดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่นักเรียน เพื่อทราบภาวะสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงข
วันที่ : 20-07-2022
...อ่านต่อ...
เข้าร่วมโครงการนำเสนอละครเวทีภาษาเยอรมันขนาดสั้น
ช่วงวันที่ 7-10 ก.ค. 65 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าร่วมโครงการนำเสนอละครเวทีภาษาเยอรมันขนาดสั้นซึ่งเป็นผลงานจากอบรม
วันที่ : 20-07-2022
...อ่านต่อ...
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
วันที่ 8 ก.ค.2565 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา โรงเรียนพิงครัตน์ จึงได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยมีคณะครู และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้
วันที่ : 20-07-2022
...อ่านต่อ...
ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
วันที่ 7 ก.ค. 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิงครัตน์ ได้เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อให้นักเรียนสืบความเป็นชาวพุทธตามตระก
วันที่ : 20-07-2022
...อ่านต่อ...
กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 24 มิ.ย.65 (ช่วงบ่าย) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่" เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมระลึกถึงคุณงามความดีของกวีเอกของไทยและกวี
วันที่ : 20-07-2022
...อ่านต่อ...
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี2565
วันที่ 24 มิถุนายน 65 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงได้จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดบุหรี่และสารเสพติด ในการสร้างการรับรู้แก่นักเรียนให้มีค
วันที่ : 20-07-2022
...อ่านต่อ...
จำนวนทั้งสิ้น : 355 รายการ : 12 หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>