โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี
วันที่ประกาศ : 20-07-2022

วันที่ 12 ก.ค. 65 ทางรร.ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลแมคคอร์มิคได้ดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่นักเรียน เพื่อทราบภาวะสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอันจะนำไปสู่แนวทางในการรักษาหรือแก้ไขภาวะสุขภาพทางร่างกายของนักเรียนได้อย่างทันท่วงที
ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin