โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยลอยกระทงยี่เป็ง
วันที่ประกาศ : 05-01-2023

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพิงครัตน์ได้จัด ?กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยลอยกระทงยี่เป็ง ? โดยให้นักเรียนร่วมกันประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่ายไม่เกิดมลพิษแก่สายน้ำ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้สืบทอดมรดกวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยและมีส่วนร่วมในการธำรงรักษาประเพณีอันดีงามให้คงสืบไป
ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin