โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
No Image
เรื่อง : วันสมาธิโลก
วันที่ประกาศ : 14-10-2022

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 พระอาจารย์มีลาภ อฺคคลาโภ จากธุดงคสถานล้านนาได้มาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ทางโรงเรียนพิงครัตน์ที่ได้ ?ร่วมสร้างสถิติ ศูนย์รวมภาพนั่งสมาธิออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 1,000,000 ภาพ" กับ Guinness World Record เนื่องในวันสมาธิโลก? จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ผู้ที่ฝึกสมาธิย่อมมีจิตใจเข้มแข็ง มีคุณธรรมในใจสูง ถ้าแต่ละคนในสังคมต่างฝึกฝนอบรมใจของตนให้หนักแน่น มั่นคง ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคม ล้วนเกิดขึ้นมาจากคนที่ขาดคุณธรรม ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ "สมาธิ" ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์เฉพาะผู้ที่ฝึกเป็นประจำเท่านั้น ยังส่งผลทางบวกไปยังบุคคลรอบตัว สังคม ชุมชน ประเทศชาติ
ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin