โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แนะแนวการศึกษาจากพี่ๆ ศิษย์เก่า
วันที่ประกาศ : 14-10-2022

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 แนะแนวการศึกษาจากพี่ๆ ศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเลือกคณะที่ใช่ มหาลัยที่ชอบ ได้แก่นายกาณฑ์ นุ่นงาม คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 4 , นายศรัณยพงศ์ แจ้งประจักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 4 , นายกนก ขัติใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 3 , น.ส.ญาณินท์ ไชยเดช คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ ปี 4, น.ส.จรวยพร วัฒน์ทวีพรหม คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปี 4 , น.ส. มนัสวี ภัทรวีรกุล คณะวิจิตรศิลป์ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ปี 3 ณ ห้องพิงครัตน์พัฒนา โรงเรียนพิงครัตน์
ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin