โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : เข้าร่วมโครงการนำเสนอละครเวทีภาษาเยอรมันขนาดสั้น
วันที่ประกาศ : 20-07-2022

ช่วงวันที่ 7-10 ก.ค. 65 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าร่วมโครงการนำเสนอละครเวทีภาษาเยอรมันขนาดสั้นซึ่งเป็นผลงานจากอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอละครเวทีที่มีแก่นเรื่องเกี่ยวการเผชิญหน้าและรับมือกับความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin