โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
No Image
เรื่อง : ค่าย English Camp
วันที่ประกาศ : 05-01-2023

โรงเรียนพิงครัตน์ไม่ได้มีแค่เรียนรู้ภายในห้องเรียนเท่านั้น แต่เด็กๆ ยังได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ มากมายที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ และท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่น่าสนใจ เพื่อเปิดประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ไม่ให้การเรียนรู้อยู่แต่ในตำราเท่านั้น ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่มอบความไว้วางใจให้ค่าย English Camp โรงเรียนพิงครัตน์เป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาทักษะและดูแลบุตรหลานของท่าน
ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin