โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
No Image
เรื่อง : กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วันที่ประกาศ : 14-10-2022

ด้วยวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนพิงครัตน์ จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 ? 19 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการแสดงออกและกระตุ้นให้สนใจวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น
ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin