โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
No Image
เรื่อง : ห้องน้ำใสใจสะอาด
วันที่ประกาศ : 14-10-2022

นักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์จะถูกปลูกฝังให้ดูแลและช่วยกันรักษาความสะอาดเป็นนิสัยอยู่เสมอ ตามหลักความดีสากล 5 ประการ การทำความสะอาดห้องน้ำเป็นอีกหนึ่งที่จะสามารถลดมานะทิฐิในตัวเราได้ การอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยการลดตัวลงไปทำงานที่ใคร ๆ เห็นว่าต่ำต้อย แต่จริง ๆ แล้วสูงส่งคือ การทำความสะอาดบุญสถานด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยปีติสุขนั้นผู้ที่ไม่มีคุณธรรมทำได้ยากต้องมีคุณธรรมอยู่ภายในจึงทำอย่างนี้ได้
ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin