ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
วันที่ 8 ก.ค.2565 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา โรงเรียนพิงครัตน์ จึงได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยมีคณะครู และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้
วันที่ : 20-07-2022
...อ่านต่อ...
ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
วันที่ 7 ก.ค. 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิงครัตน์ ได้เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อให้นักเรียนสืบความเป็นชาวพุทธตามตระก
วันที่ : 20-07-2022
...อ่านต่อ...
กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 24 มิ.ย.65 (ช่วงบ่าย) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่" เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมระลึกถึงคุณงามความดีของกวีเอกของไทยและกวี
วันที่ : 20-07-2022
...อ่านต่อ...
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี2565
วันที่ 24 มิถุนายน 65 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงได้จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดบุหรี่และสารเสพติด ในการสร้างการรับรู้แก่นักเรียนให้มีค
วันที่ : 20-07-2022
...อ่านต่อ...
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 23 มิ.ย. 2565 ทางรร.ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อครูผู้มีพระคุณ ซึ่งในวัฒนธรรมไทยได้ให้ค
วันที่ : 20-07-2022
...อ่านต่อ...
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

ระดับการศึกษาปฐมวัย สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระด
วันที่ : 16-07-2022
...อ่านต่อ...

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

...อ่านต่อ...

พิธีไหว้ครู แบบ New Normal

...อ่านต่อ...

การดำเนินการระบบคุณภาพภายใน
...อ่านต่อ...
ประกาศจากทางโรงเรียน ฉบับที่ 3

...อ่านต่อ...

ประกาศ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID - 19 ระลอกใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนพิงครัตน์ จึงขอ
วันที่ : 15-04-2021
...อ่านต่อ...
เทศกาลศิลปะร่วมสมัย Chiang Rai Art Festival 2021

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. ภัทรภร   เจริญชัย  ชั้นป.4 และ ด.ญ.ภิญญดา  เฉลิมศุภาคุณ ชั้น ป. 6  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ,  
วันที่ : 02-04-2021
...อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดี

กับ ด.ญ. ณัฐพัชร์  ศิริธรรมรักษ์  และ ด.ญ. ชุณห์กัญญา  จิราศิระพัฒน์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเล
วันที่ : 22-03-2021
...อ่านต่อ...

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาเยอรมัน Fit in Deutsch

...อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดี
...อ่านต่อ...
ขอแสดงความยินดี
...อ่านต่อ...
งานปัจฉิมฯ - 2563

...อ่านต่อ...

สอบเลื่อนสายเทควันโด
...อ่านต่อ...
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน " ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา "
...อ่านต่อ...
กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

วันที่ 17 ก.พ. 2564 ...อ่านต่อ...

เรียนรู้งานอาชีพ ชั้น ม.ต้น

...อ่านต่อ...

พิธีมอบเครื่องหมายพิเศษ ลูกเสือ - เนตรนารี ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
วันที่
วันที่ : 01-03-2021
...อ่านต่อ...
เรียนรู้งานอาชีพชั้น ม.ปลาย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปล
วันที่ : 01-03-2021
...อ่านต่อ...

กีฬาเทควันโด

กิจกรรมการเรียนการสอนอีกหนึ่งรายวิชา ที่นอกเหนือจากการฝึกป้องกันตัวแล้ว  ยังส่งเสริมให้เด็กๆ   กล้าแสดงออก  มีความมั่นใจ และสนุ
วันที่ : 19-02-2021
...อ่านต่อ...

กิจกรรมวันคริสต์มาส
...อ่านต่อ...
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

...อ่านต่อ...

วันรวมพลังเด็กดี V-Star
...อ่านต่อ...
แข่งขันศิลปะ

ภาพความประทับใจและประสบการณ์ดีๆของเด็กๆในการไปเป็น 5
วันที่ : 16-12-2020
...อ่านต่อ...

วันพ่อแห่งชาติ
...อ่านต่อ...
ประชาสัมพันธ์เชิญชายไทยบวช

วันที่ 13 และ 16 พ.ย. 2563 ครูและตัวแทนนักเรี
วันที่ : 24-11-2020
...อ่านต่อ...

จำนวนทั้งสิ้น : 359 รายการ : 12 หน้าที่ : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>