โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : เรียนรู้งานอาชีพ ชั้น ม.ต้น
วันที่ประกาศ : 01-03-2021

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เรียนรู้การทำตะกร้าจากเส้นพลาสติก เป็นการลดจำนวนถุงพลาสติกที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยฝึกสมาธิและความอดทนให้กับนักเรียน และยังสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้นำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ด้วย


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin