โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
วันที่ประกาศ : 16-07-2022

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

ระดับการศึกษาปฐมวัย สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม


เปิดอ่านรายละเอียด..คลิกที่นี่
ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin