โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน " ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา "
วันที่ประกาศ : 02-03-2021

โรงเรียนพิงครัตน์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ ที่ได้เข้ารับเกียรติบัตร " ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา " เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ จัดโดย คณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรม พุทธสมาคม ยุวพุทธิกสมาคม กลุ่มหนุ่มสาว ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ชมรมจิตอาสาพุทธสถานเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ พุทธสถานเชียงใหม่
รายนามนักเรียนผู้รับเกียรติบัตรผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามีดังนี้
ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ด.ญ.พิชญา ลิ้มศักดากุล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ด.ญ.อภิสรา วงษ์พานิช
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นายณรรฐภัศร์ ศรีคำ
 

ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin