โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : การดำเนินการระบบคุณภาพภายใน
วันที่ประกาศ : 25-06-2021

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ท่านศึกษานิเทศ รัตนาภรณ์ ปั๋นเป็ง และ ท่านศึกษานิเทศ ยศวดี เขตต์เมืองมูล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ณ โรงเรียนพิงครัตน์ โดยได้สรุปผลการนิเทศว่า “ทางโรงเรียนได้มีการดำเนินการระบบคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง”
ทางโรงเรียนพิงครัตน์ขอขอบพระคุณ ท่านศึกษานิเทศก์ที่ได้ให้ความเมตตาในการมาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin