โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กีฬาเทควันโด
วันที่ประกาศ : 19-02-2021

กิจกรรมการเรียนการสอนอีกหนึ่งรายวิชา ที่นอกเหนือจากการฝึกป้องกันตัวแล้ว  ยังส่งเสริมให้เด็กๆ   กล้าแสดงออก  มีความมั่นใจ และสนุกกับการออกกำลัง   อีกทั้งฝึกเรื่องของระเบียบวินัย    สมาธิในการฟังอีกด้วย


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin