โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : กิจกรรมวันคริสต์มาส
วันที่ประกาศ : 28-12-2020

วันที่ 25 ธ.ค. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสให้แก่คณะครูและนักเรียน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมกิจกรรมในวันสำคัญของชาวต่างชาติที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก ผ่านการประกวดการขับร้องและการแสดงบนเวที และเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin