โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
วันที่ประกาศ : 28-12-2020

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Test) เพื่อประเมินระดับความสามารถว่าดีมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความทนทานของกล้ามเนื้อ ความเร็ว พลังกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว ความคล่องแคล่วว่องไว และความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin