โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : พิธีไหว้ครู แบบ New Normal
วันที่ประกาศ : 25-06-2021

พิธีไหว้ครู แบบ New Normal ที่โรงเรียนพิงครัตน์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดพิธีไหว้ครู นักเรียนจะไม่มานั่งรวมกันจำนวนมากเหมือนทุกๆ ปีที่ผ่านมา ให้จัดพิธีไหว้ครูในแต่ละระดับช่วงชั้น เพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ พร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ... เป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin