โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : วันรวมพลังเด็กดี V-Star
วันที่ประกาศ : 21-12-2020

วันศุกร์ที่ 18 ธ.ค. 63 ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ได่เข้าร่วมกิจกรรม “วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก เพื่อรวมพลังสร้างความดี เจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา และปลูกฝังจิตสานึกในการเป็นดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก (เด็กดี V-Star) ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ผ่านการร่วมกิจกรรมฐาน “ห้องเรียนแห่งความดี”
นอกจากนี้นักเรียนที่มาร่วมงาน ยังจะได้ร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัลของขวัญ และของที่ระลึกจากผู้ใหญ่ใจดีอีกมากมาย

ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin