ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนพิงครัตน์ต้อนรับคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาจากนครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงเรียนพิงครัตน์ต้อนรับคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาจากนครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน


วันที่ : 09-11-2015
...อ่านต่อ...
งานนิทรรศการการศึกษาต่อ ณ นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ได้รับประสบการณ์ตรงจากการแลกเปลี่ยนความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการ การศึกษาต่อ ณ นครปักกิ่ง สาธารณรัฐ
วันที่ : 09-11-2015
...อ่านต่อ...

Happy Halloween 2015

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันจัดปาร์ตี้ Happy Halloween 2015 ณ ลานกิจกรรมตึกอนุบ
วันที่ : 09-11-2015
...อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีต่อนักเรียนชั้น ม.5 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Thai-German Exchange Student Program

ขอแสดงความยินดีต่อ น.ส.อภิรญ
วันที่ : 24-09-2015
...อ่านต่อ...

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนดีเด่นประจำปี 2558

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกๆปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ด้วยเหตุนี้สำนักการศึกษา ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน เทศบาลนครเชียงใหม่ ไ
วันที่ : 24-09-2015
...อ่านต่อ...

วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันที่ 20กันยายน ของทุกๆปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็กเเล เยาวชนที่ได้ประพฤติตนเป็นคนด
วันที่ : 23-09-2015
...อ่านต่อ...

เรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนของน้องๆ ชั้นอนุบาลโรงเรียนพิงครัตน์ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ 16.09.58


วันที่ : 20-09-2015
...อ่านต่อ...
กิจกรรมวันวิชาการระดับอนุบาล

11.09.58 นักเรียนระดับชั้น เตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมวันวิชาการ เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านต่างๆของนักเรียน (ด้านร่า
วันที่ : 11-09-2015
...อ่านต่อ...

พิงครัตน์เกมส์

swim for Mom กิจกรรมแข่งขันว่ายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธ
วันที่ : 04-09-2015
...อ่านต่อ...

พิธีมอบเกียรติบัตรจบหลักสูตรD.A.R.E.

พิธีมอบเกียรติบัตรจบหลักสูตร D.A.R.E.แห่งประเทศไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิงครัตน์ โดยท่านรองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงให้เกียร
วันที่ : 31-08-2015
...อ่านต่อ...

เวทีหนูน้อยคนเก่งระดับชั้นอนุบาล

กิจกรรมเวทีหนูน้อยคนเก่งของระดับชั้นอนุบาล ซึ่งคุณครูได้นำเอากิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนมาส่งเสริมให้เด็กๆได้ปฏิบัติจริงกล้าแสดงออกต่อสาธารณชน
วันที่ : 30-08-2015
...อ่านต่อ...

เรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมต้น

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนของน้องๆประถมศึกษาตอนต้น ณ สวนพฤกษศาสตร์พระนางเจ้าสิริกิต์ 07.08.58  


วันที่ : 30-08-2015
...อ่านต่อ...
โรงเรียนพิงครัตน์ร่วมแสดงพิธีเปิด โครงการ

โรงเรียนพิงครัตน์ร่วมแสดงพิธีเปิด โครงการ "เอกลักษณ์ล้านนา ที่ฉันภูมิใจ"ซึ่งเเสดงเดินแบบในชุดแต่ละวัยของชาวล้านนา ตั้งแต่วัยเด็ก-วัยชรา ณ
วันที่ : 29-08-2015
...อ่านต่อ...

นายนัทธพงศ์ ธรรมเเสน

เมื่อวันที่16 สิงหาคม 2558 การกีฬาท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดลำพูน ได้จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ในการแข่งขันครั้งนี้นาย
วันที่ : 27-08-2015
...อ่านต่อ...

กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ปี 2

นักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ คว้ารางวัลการแข่งขัน “กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ปี 2” ซึ่งจัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยร
วันที่ : 24-08-2015
...อ่านต่อ...

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาตร์

  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์จัดขึ้น กิจกรรมนี้ดำเนินโดยนักเรียนระดับชั้นมัธ
วันที่ : 22-08-2015
...อ่านต่อ...

การแข่งขันออกแบบโปสเตอร์

       ขอแสดงความยินดีต่อเด็กหญิงนันทนภัส พ่วงทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 ในการแข่งขั
วันที่ : 21-08-2015
...อ่านต่อ...

นร.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมชมศึกษาแหล่งเรียนรู้ สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

    โรงเรียนพิงครัตน์เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดและความ รุนแรงในเด็กนักเรียน(D.A.E.R.)ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง จ.
วันที่ : 20-08-2015
...อ่านต่อ...

ทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศตร์แห่งชาติ

คณะครู/นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าชมนิทรรศการ ศึกษาเรียนรู้บุคคลสำคัญแห่งวิทยาศาสตร์ไทย,โครงงานวิ
วันที่ : 20-08-2015
...อ่านต่อ...

นักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ได้มีโอกาสไปเข้าค่าย INTERNATIONALES DEUTSCH CAMP 2015

      นักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ได้มีโอกาสไปเข้าค่าย INTERNATIONALES  DEUTSCH  CAMP 2015 ณ กรุงเทพมหานครและอยุธยา
วันที่ : 16-08-2015
...อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ ในงานครบรอบ 40ปีการฑูตจีน-ไทย สานสายใยภูมิปัญญา 2 แผ่นดิน

   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ ในงานครบรอบ 40ปีการฑูตจีน-ไทย สานสายใยภูมิปัญญา 2 แผ่นดิน ที่คว้ารางวัลมาหลายรางวัล เริ่มต
วันที่ : 14-08-2015
...อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีต่อเด็กชายณัทกร สุขจีระเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การวาดภาพระบายสี หัวข้อ "เชียงใหม่เมืองอาหารปลอดภัย

    ขอแสดงความยินดีต่อเด็กชายณัทกร สุขจีระเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การว
วันที่ : 14-08-2015
...อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีต่อ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เด็กหญิงภรณ์ไพรินทร์ พุทธหน่อแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทอง การวาดภาพระบายสี และ เด็กหญิงพัชรพร แสงสุวรรณ เด็กชายวัตน์นาถ ศรีลาชัย เด็กหญิงปาลิดา วัชระศักดิ์ศิลป์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การฉีก ตัด ปะ ในการแข่งขัน

     ขอแสดงความยินดีต่อ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เด็กหญิงภรณ์ไพรินทร์ พุทธหน่อแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทอง การวาดภาพระบายสี และ เด็กห
วันที่ : 14-08-2015
...อ่านต่อ...

กิจกรรมวันแม่ 58

     กิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนพิงครัตน์ได้เวียนมาอีกครั้งหนึ่งในปีการศึกษานี้ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้คุณแม่และลูกๆได้แสดงออกถึงความจ
วันที่ : 14-08-2015
...อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายจิรัฏฐ์ ยอดยิ่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ชนะการแข่งขัน Thailand Junior Rapid Chess Champinships 2015

     ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายจิรัฏฐ์ ยอดยิ่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ชนะการแข่งขัน Thailand Junior Rapid Chess Champi
วันที่ : 14-08-2015
...อ่านต่อ...

งานวันรักษ์ไทย 58

     กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ
วันที่ : 14-08-2015
...อ่านต่อ...

กิจกรรมถวายเทียน 58

   คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรโรงเรียนพิงครัตน์ ได้สั่งสมบุญใหญ่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยจัดกิจกรรมถวาย
วันที่ : 14-08-2015
...อ่านต่อ...

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10 มาเเบ่งปันการพัฒนาศักยภาพสู่ความฝันของการเป็นนักบิน

     พี่เอิร์ท เสกข์ศรัณย์ ทองหลอม ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10 มาเเบ่งปันการพัฒนาศักยภาพสู่ความฝันของการเป็นนักบิน เริ่มต้นจากการเป็นนั
วันที่ : 14-08-2015
...อ่านต่อ...

คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ พุทธสถานเชียงใหม่

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 25- 30 ก
วันที่ : 14-08-2015
...อ่านต่อ...

คณะผู้บริหาร ครู&นักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ได้มีโอกาสต้อนรับคณะสงฆ์จำนวน 11 รูป เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยธรรมกาย DOUและศูนย์พัฒนาวิชาการของมูลนิธิธรรมกาย

    คณะผู้บริหาร ครู&นักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ได้มีโอกาสต้อนรับคณะสงฆ์จำนวน 11 รูป เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยธรรมกาย DOUและศูนย์พ
วันที่ : 14-08-2015
...อ่านต่อ...

จำนวนทั้งสิ้น : 359 รายการ : 12 หน้าที่ : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ] Next>>