โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ประกาศ : 25-06-2021

นื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด ทาง โรงเรียนพิงครัตน์จึงได้เชิญ ดต. เกษม ใคร้บุญ ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสันทราย ( ผู้ปกครองนักเรียน ด.ช. ศิรวิชญ์ ใคร้บุญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ) มาให้ความรู้แนวทางการป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติด โดยมีอาจารย์ไพรวัลย์ แสงแก้ว ได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin