โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : เรียนรู้งานอาชีพชั้น ม.ปลาย
วันที่ประกาศ : 01-03-2021

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนในด้านการประกอบอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะ และช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ณ ฟาร์มแพะนางฟ้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin