โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
No Image
เรื่อง : วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ประกาศ : 20-07-2022

วันที่ 23 มิ.ย. 2565 ทางรร.ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อครูผู้มีพระคุณ ซึ่งในวัฒนธรรมไทยได้ให้ความสำคัญกับคุณธรรมข้อนี้เป็นอย่างสูง เนื่องจากเป็นการแสดงถึงการรู้จักบุญคุณของผู้ให้ความรู้ และผู้ที่รู้จักการตอบแทนบุญคุณนั้นจะเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองในชีวิต
ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin