โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
วันที่ประกาศ : 01-03-2021

วันที่ 17 ก.พ. 2564 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ โรงเรียนพิงครัตน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้เชิงทักษะ ฝึกระเบียบวินัย เน้นกระบวนการปฎิบัติสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin