โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สอบเลื่อนสายเทควันโด
วันที่ประกาศ : 02-03-2021

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ทางโรงเรียนพิงครัตน์ ได้จัดกิจกรรมการสอบเลื่อนสายเทควันโด ประจำปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมสอบ จำนวน 14 คน
โดยได้เรียนเชิญ ดร. ขนิษฐา ชุมเพ็ญ สายดำดั้ง 6 เทควันโด จังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการครูโรงเรียนศิลปะป้องกันตัวนครพิงค์ / ผู้ฝึกสอนนานาชาติและผู้ฝึกสอนสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย เป็นประธาน และคณะกรรมการสมาคมเทควันโด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ควบคุมการสอบในครั้งนี้

ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin