โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : World-Peace Ethics Contest
วันที่ประกาศ : 05-01-2023

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพิงครัตน์ ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน ได้มีโอกาสศึกษาคุณธรรมและศีลธรรมขั้นพื้นฐานอันเป็นความรู้สากลที่ทุกคนปฏิบัติได้ และทำให้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ? มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ( ภาคภาษาอังกฤษ และภาคภาษาจีน ) หรือ World-Peace Ethics Contest (World-PEC)
ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin