โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เดินรณรงค์ต่อต้านกัญชาและยาเสพติด
วันที่ประกาศ : 14-10-2022

เช้าวันที่ 22 สิงหาคม 2565 คณะครู นักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ เข้าร่วมกิจกรรมโทษของยาเสพติด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจ รวมถึงส่งผลเสียต่อสุขภาพ เพราะยาเสพติดเป็นภัยต่อตัวเอง ครอบครัว และสังคม โดยมีพระอาจารย์และวิทยากรสื่อสร้างสรรค์มาร่วมสร้างจิตสำนึกในการเป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่เด็กๆ ในครั้งนี้
ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin