โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
No Image
เรื่อง : เรียนรู้นอกห้องเรียนระดับประถมศึกษา
วันที่ประกาศ : 14-10-2022

โรงเรียนพิงครัตน์ร่วมกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประภาภรณ์ คำโอภาส ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เป็นพิธีเปิดโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรม 1. กิจกรรมการใช้ห้องสมุดและการเรียนรู้ระบบทศนิยมดิวอี้ 2. กิจกรรมสายคล้องหน้ากากอนามัย 3. กิจกรรมกระเป๋าผ้าเดคูพาจ 4. กิจกรรมการออมเงิน จาก Findice Education โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมและเรื่องราวห้องทรงงานเมื่อครั้งที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin