โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียนรู้นอกห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล
วันที่ประกาศ : 14-10-2022

ด้วยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี ได้จัดกิจกรรม ?ไดโนแรปเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา? ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสาระความรู้ ด้วยเหตุนี้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 คณะครูระดับอนุบาล โรงเรียนพิงครัตน์จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กๆ ได้ศึกษาความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ เสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน ตลอดจนการใช้ชีวิตนอกห้องเรียนร่วมกันแบบหมู่คณะ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin