โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ประกาศ : 14-10-2022

ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน หลังเสร็จพิธีการวันแม่แห่งชาติ คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน เพื่อสร้างความตระหนักรู้จักความเสียสละ ความร่วมมือร่วมใจ ในการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีจิตสาธารณะ เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป
ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin