โครงการสนับสนุนจาก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สำหรับนักเรียนพิงครัตน์