ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562

    วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพิงครัตน์ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น โดยเริ่มต้นจากการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป และพิธีเทิดพระ
    ...อ่านต่อ...

...อ่านข่าวทั้งหมด

 ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

pingkarattana-ผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต

อ.สายพิณ สุคันธา

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

pingkarattana-ผู้อำนวยการโรงเรียน

อ.ไพรวัลย์ แสงแก้ว


...แสดงทั้งหมด...