โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
No Image
เรื่อง : กีฬาอนุบาลโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประกาศ : 14-05-2015

วันที่  25  ม.ค. 2558   ตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล ได้เข้ากิจกรรมกีฬาอนุบาลโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะกีฬา  เปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  ฝึกฝนในเรื่องระเบียบวินัย  ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน   จากการแข่งขันกีฬาสีอนุบาลโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  มีนักเรียนได้รับรางวัล  ดังนี้  ระดับชั้นอนุบาลปีที่  3   ด.ญ. กมลรัตน์  หินเกย  รองชนะเลิศอันดับ 1   จากการแข่งขันวิ่ง 100  เมตร   /       ด.ช. จิรัฎฐ์  ยอดยิ่ง  รองชนะเลิศอันดับ 2   จากการแข่งขันวิ่ง 50  เมตร /  ด.ช .หิรัญกฤษฎิ์   สมวงค์  ชั้นอนุบาลปีที่  1  รองชนะเลิศอันดับ 2    จากการแข่งขันวิ่ง 50  เมตร


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin