โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ทุนโรงเรียน Pasch - Schulen
วันที่ประกาศ : 21-05-2015

จากการคัดเลือกนักเรียนทุน  100 % ทั่วประเทศไทยของโรงเรียน Pasch – Schulen  โดยสถาบันเกอเธ่

น.ส. ชัญญา  นุ่นงาม   ได้รับคัดเลือกรับทุน 1 ใน  14จากทุนทั้งหมด  พิจารณาจากผลงานการส่งคลิปวิดีโอ

มีผู้เข้าแข่งขันร่วม  38  คลิป ได้ไปศึกษาเรียนรู้ที่ประเทศเยอรมันเป็นเวลา 1 เดือน


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin