โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
No Image
เรื่อง : แข่งขันหมากล้อม Chiangmai Open
วันที่ประกาศ : 14-05-2015

วันที่  1พ.ย. 2557   ด.ช. ธันยพัฒน์   นวลคำ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ ด.ช.ภูริณัฐ  พนาสันติภาพ  , ด.ช.อภิวัฒน์   โรจน์สินทรัพย์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2   จากผู้แข่งขัน  20  ทีม ในงานแข่งขันหมากล้อม  Chiangmai  Open  ประเภททีม  Friendship C   จัดโดย   สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ สมาคมหมากล้อมจังหวัดเชียงใหม่


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin