โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
No Image
เรื่อง : ครูดีเด่น
วันที่ประกาศ : 21-05-2015

วันที่  10  ก.พ. 2558  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ไพรวัลย์  แสงแก้ว   และครูอมรา  มหามิตร  ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในฐานะผู้บริหาร  และครู   ระดับปฐมวัยที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ  10  ปี จากฝ่ายปฐมวัยสมาคมโรงเรียนเอกชน  จังหวัดเชียงใหม่


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin