โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
No Image
เรื่อง : ทัศนศึกษาอนุบาล
วันที่ประกาศ : 21-05-2015

วันที่  13  ก.พ. 2558   เด็กๆ  ชั้นอนุบาล  ได้เพิ่มพูนความรู้และรับประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ที่หมู่บ้านต้นเปา และศูนย์หัตถกรรมบ้านบ่อสร้าง    โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า จากการสังเกต การสำรวจ การทดลอง การปฏิบัติจริง   จากการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนช่วยตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ และช่วยให้จดจำเรื่องราวสิ่งต่างๆ  ที่พบเห็นได้เป็นอย่างดียิ่ง


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin