โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
No Image
เรื่อง : วันครู
วันที่ประกาศ : 14-05-2015

วันที่ 16  ม.ค. 2558   คณะครูโรงเรียนพิงครัตน์ ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์  และรับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น  เนื่องในวันครูแห่งชาติ   โดยมีครูที่เข้ารับ รางวัล  “ครูดีเด่น”    ได้แก่

                               ครูจุฑามณี    มณีมอญ  ระดับปฐมวัย ,

                               ครูวิยดา  วาสนาสมสกุล  ระดับประถมศึกษา  และ

                               ครูสุทัศนีย์  บุญมี  ระดับมัธยมศึกษา 

 จาก สมาคมโรงเรียนเอกชน   จ.เชียงใหม่  นอกจากนี้  ครูสมศรี   อินต๊ะ   ได้รับครูดีเด่น   ระดับปฐมวัย    จาก ชมรมผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กเชียงใหม่  


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin