โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
No Image
เรื่อง : กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี
วันที่ประกาศ : 14-05-2015

วันที่  9  ม.ค. 2558  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี เพื่อนำเอาวิชาความรู้จากการฝึกในคาบลูกเสือมาใช้ในการปฏิบัติจริง   นักเรียนได้เรียนรู้กฏระเบียบต่างๆ ฝึกการเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน ฝึกทักษะในการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น

โดยมีคุณครูเป็นผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin