โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
No Image
เรื่อง : งานกีฬาสีโรงเรียนพิงครัตน์
วันที่ประกาศ : 14-05-2015

วันที่ 17 – 29  พ.ย. 2557   กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ''   นอกจากจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว   กีฬา ยังจะช่วยปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัยในตนเองมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยตลอดจนสร้างความรัก สามัคคีในหมู่คณะ  ยอมรับและปฏิบัติตนตามกฏกติกาการแข่งขันซึ่งเป็นรากฐานของเยาวชนที่มีคุณภาพ   อีกทั้งช่วยสร้างเสริมสมรรถภาพ  ทักษะด้านกีฬาและพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin