โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
No Image
เรื่อง : โครงการตอบปัญหาธรรมะ ?ทางก้าวหน้า? ครั้งที่ 33
วันที่ประกาศ : 21-05-2015

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ  การตอบปัญหาธรรมะ  “ทางก้าวหน้า”  ดังนี้   ครูคณาวุฒิ   คำพินิจ  รางวัลที่  4  ระดับประเทศ ,  ครูกิตติพงษ์  ประจิตร  รางวัลชนะเลิศ  ระดับภาค   ที่ได้ศึกษาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนำธรรมะมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดีงาม 

ระดับชั้น

ผู้ที่ได้รับรางวัล

รางวัลระดับจังหวัด

ประถมต้น

ด.ญ. จงจินต์  พงศ์พิศาลธรรม

 

2

ประถมปลาย

ด.ช. กล้าตะวัน   ศรีสว่าง

ด.ญ. จินดามณี   ศรีสว่าง

ชนะเลิศ

3

มัธยมปลาย

น.ส. ครองขวัญ    เจียรวัฒนกนก

2

โดย   ครูพัชรินทร์   สุวรรณ  ได้รับรางวัลครูผู้ประสานงาน  “World  Peach  Ethics Contest”  ยอดเยี่ยม  มีผู้ได้รับรางวัลในเขตภาคเหนือ  จำนวน  10  ราย  


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin