โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น
วันที่ประกาศ : 14-05-2015

วันที่  29  ต.ค. 2557   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – มัธยมศึกษาปีที่  6  เข้ารับการอบรมโครงการบ้านแสงสว่าง  ครอบครัวอบอุ่น   เพียงแต่ทำกิจวัตรความดี ด้วยการคิดดี  พูดดี  ทำดี อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  เพราะการสร้างนิสัยที่ดี... เป็นรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  มีความอบอุ่น   โดยมีความเข้าใจธรรมะพื้นฐานจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin