โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : พิธีปัจฉิมนิเทศ
วันที่ประกาศ : 21-05-2015

วันที่  20  ก.พ. 2558  พิธีปัจฉิมนิเทศ  นับว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทุกคนต่างเฝ้ารอคอยวันนี้มาตั้งแต่เริ่มก้าวเข้ามาสู่รั้วแห่งนี้    ผู้บริหาร และคณะครูได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่จะจบการศึกษา    เพื่อให้นักเรียนได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติหลังจากจบการศึกษา  ปัจฉิมนิเทศเสมือนการกราบลาครูครั้งสุดท้าย  ซึ่งเป็นสิ่งอันควรกระทำของศิษย์   ในวันดังกล่าวรุ่นน้องยังได้มีส่วนร่วมในกาiจัดงาน  เพื่อการแสดงความรักตลอดระยะเวลาที่อยู่ในรั้วพิงครัตน์เดียวกัน   โดยได้รับเกียรติจากท่านรองโสภณ  โปธินันท์   รองผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต  1  มาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร  พร้อมด้วย อาจารย์ธวัชชัย  ไชยกันย์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต  1   และ อาจารย์ศิรภพ   เจริญกุศล  นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน  จังหวัดเชียงใหม่


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin