โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
No Image
เรื่อง : กิจกรรมวันพ่อ
วันที่ประกาศ : 14-05-2015

วันที่ 4 ธ.ค. 2557   ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ   พ่อหลวงผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทั้งแผ่นดิน และถือเป็นวันพิเศษที่ลูกๆ  จะได้แสดงความรัก  แม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นนาทีแห่งความสุขและความปลื้มปิติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันแต่ละครอบครัวต่างใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ  จึงเป็นวันดีที่เราทุกคนจะได้ใช้โอกาสนี้ระลึกถึงพระคุณของพ่อ  นอกจากนี้แล้วยังได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้ปกครอง  นายแพทย์กิจจา  เจียรวัฒนกนก      มาให้ข้อคิดความสำเร็จของลูกที่ได้รับจากพิงครัตน์ในมุมมองของเราว่า   

“...ความเป็นเอกลักษณ์ของพิงครัตน์มีบรรยากาศการเรียนที่มิใช่มุ่งเน้นเพื่อการแข่งขัน   มีการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทำงานอย่างเป็นทีม  , ฝึกให้ผู้เรียนได้กล้าคิด กล้าแสดงออก  มีเวทีต่างๆ  ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม   , เปิดโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์กับโลกภายนอกอย่างแท้จริง  รู้จักการพึ่งพาดูแลตนเองได้  , ผู้เรียนถือศีล  5  เป็นปกติ  มีใจรักที่จะทำบุญด้วยศรัทธามิใช่เป็นการโอ้อวด...” จากการที่ได้พูดคุยกับลูก  ลูกมีความคิดเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆ  ของลูกไม่เข้าใจในตัวคุณครูเมื่อถูกอบรมสั่งสอนหรือถูกตำหนิ         “...แต่เด็กๆ  ควรจะมองว่า  อยากเห็นลูกศิษย์ทำในสิ่งที่ถูก  ที่ควร  ท่านมีความรักความปรารถนาดี   ด้วยเหตุนี้ท่านจึงต้องใส่ใจคอยจ้ำจี้จำไช  เด็กๆ  ไม่ควรมองอะไรอย่างแต่ผิวเผิน   แต่ควรมองให้ลึกซึ้ง”     และที่สำคัญหน้าที่ของพ่อแม่นั้น “ ... ทำอย่างไรให้ความฝันของลูกเป็นจริง  ไม่ใช่เดินตามความฝันของพ่อแม่   ลูกต้องตามหาความฝันของตัวเอง   อย่ายอมแพ้  เดินไปตามความฝันนั้นเอง...”


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin